Construcción número 6

– Primera fase de montaje en grada flotante.
– Segunda fase de montaje en grada flotante.
– Última fase de montaje en grada flotante.
– Última fase de montaje en grada flotante.
– Prueba del vuelco.
– En pruebas (falta fotografia)
Positiu en blanc i negre.

Construcción número 5

– Primera fase de construcción en grada flotante.
– Segunda fase de construcción en grada flotante.
-Fase final de montaje en grada flotante.
– Listo para la botadura.
Positius en blanc i negre.

Construcciones número 2 y 3

– Colocación del motor. Apareix el Campeón Alicante.
– Botadura.
– Fase final de montaje en gradas.
– Preparación de bragas para la botadura.
– Construcción del bloque prefabricado de proa.
– Fase de montaje en gradas.
Positius en blanc i negre.

B. T. Ciudad Rodrigo

– El nuevo cuerpo central llega al dique.
– Introducción del nuevo cuerpo central.
– Corte en el cofferdam de popa y separación.
– Cuerpo nuevo con la ciudadela montada.
– Detalle del apuntalamiento de la proa, con puntales de tubo.
– Detalle del apuntalamiento de la proa, con puntales de tubo.
– Corte en el cofferdam de popa y separación.
– Transporte del conjunto de proa.
Remolcando el nuevo cuerpo central al dique.
– La proa sola.
– Desmontando la ciudadela del buque viejo.
– Desmontando la ciudadela del buque viejo.
– Desmontando la ciudadela del buque viejo.
– Montaje sobre el buque nuevo de la ciudadela.
Positius en blanc i negre.

Construcciones número 1 y 4

Remolcadores para Guinea. Fase de montaje en taller.
La embarcación lista para la botadura.
Retrat de l’embarcació navegant a Barcelona.
Positius en blanc i negre.

Retrats del Ciudad de Alicante

Retrat de la motonau fent proves amarrada a l’Espigó Nord del Port de Barcelona, davant les instal·lacions de TNV, després de la reparació efectuada als motors de gener a maig de 1951.
Positius en blanc i negre.

Equip de futbol Vulcano

Fotografies dels membres de l’equip Vulcano, masculí.
En una identifica els noms dels subjectes.
Positius en blanc i negre.

Buc Dédalo. Fotografia

Vista lateral del porta avions Dédalo després de la reparació efectuada als TNV.
Al fons es veu Montjuïc, les xemeneies del Paral·lel i l’edifici del Reial Club Marítim, d’Enric Sagnier.
Positiu en blanc i negre.

Construcció dels nous tallers

Imatges de diferents angles i dates. Encolades a sobre paper i amb el segell de UNL, i al seu temps, paper encolat a fitxa del MHCB.
Positius en blanc i negre.

Gestions entorn les asegurances de vida

Correspondència d’entrada i sortida sobre el negoci de venda d’assegurances vitalícies: estat actual i previsions de futur. Inclou llistats de noms i adreces de persones.

Assegurances de malaltia

Conté llistat dels assegurats, salaris mensuals de l’assegurança de malaltia i documents de treball.

Pòlisses antigues anul·lades. Myrurgia, S.A.

Pòlisses flotants amb La Constancia, Compañía Hispano Americana de Seguros y Reaseguros, Centro de Navieros Aseguradores i Compañía Marroquí de Seguros Generales Imperio S.A. Comprèn relació de primes, còpies de les pòlisses, relació de pòlisses, condicions especials…

Llibre de control del cobrament de les pòlisses, per client

En relació a Centro de Navieros Aseguradores i Myrurgia S.A. (La Constancia). Relació dels pagaments que abona cada client mensualment. Detalla el número de pòlissa, el tipus, el capital, la prima neta, les despeses, comissions… Inclou adjunts fulls estadístics/recopiladors de dades mensuals.