Plànols del 7746 al 7765

Còpies de plànols mitjançant la tècnica de la diazotípia excepte dos documents, que són dibuixos originals.

Llum i aigua

Documentació dels proveïdors dels serveis d’electricitat i aigua. Conté factures.

Bayard . Fred Olsen. Escala 1:100

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d’imatges digitals (la majoria en un full de gran format, que conté moltes imatges).

Teneo

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté fotografies en paper.

Consultores de Navegación

Documentació de gestió amb el client Consultores de Navegación. Conté correspondència, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Unión Naval de Levante

Documentació de gestió amb el client Unión Naval de Levante. Conté adreces, correspondència, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Modelos Navales Riera, S.L.U. Ejercicio 2007

Diari resum, balanç de sumes i saldos, compte de pèrdues i guanys, balanç de situació, llibre de factures expedides (imports en euros) i llibre de factures rebudes (imports en euros) de Modelos Navales Riera, S.L.U. de l’any 2007. Exemplar relligat.

Trasnatlantic

Documentació de gestió amb el client Trasnatlantic. Conté correspondència, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

CD de comandes

Disc compacte amb arxius de format desconegut organitzats en múltiples carpetes i subcarpetes.

N.C.H.P.

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

St. Elmo . Zamakona

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d’imatges digitals.

Targetes MNR

Targetes generals i de personal, amb el logotip i l’adreça de Modelos Navales Riera impresos.

Distrigas

Documentació de gestió amb el client Distrigas. Conté adreces, correspondència, albarans d’entrega, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Vinils preretallats de diferents models navals

Vinils de diferents formes i colors dels models Super Ferry, Sorolla i catamarà d’Acciona Transmediterránea; Autosun Madeira de UECC; Wallenius Tamesis; el Boheme de Wallenius Lines; Maersk Lines; Grupo Rebarsa i altres sense determinar. Autosun Madeira (?). Inclou algun imprès en paper.

IVA

Documentació de l’impost sobre el valor afegit de l’empresa i del seu propietari i administrador.

Expedient personal

Expedient personal d’una treballadora de l’empresa. Conté contractes, nòmines, baixes mèdiques, excedència, certificats fiscals i informacions personals.

P. Freire

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

C.N.N.

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.

Visge Gorm. Blue Water

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté fotografies en paper.

Pasapesca

Documentació de gestió amb el client Pasapesca. Conté adreces, correspondència, pressupostos, comandes i informacions tècniques.

Tecnomarketing

Factures emeses pels propietaris de Modelos Navales Riera, S.L.U. a la pròpia empresa, en concepte de lloguer de la marca, més resguards bancaris.

Seguretat Social

Liquidacions de cotitzacions, embargaments i ‘providencias de apremio’.

Chantiers Atlantique

Documentació de clients, Chantiers Atlantique: adreces, correspondència, informació tècnica de projectes, albarans d’entrega, factures proforma i resguards bancaris.

Quinca

Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté fotografies en paper i impresos promocionals de France-Dunkerque Shipyard i de Quinca Quintino.

Factures rebudes

Factures rebudes de proveïdors ordenades alfabèticament. Còpies.