Torre Petróleo Astano

< Tornar
 • Document d'arxiu

 • Títol/Nom propi: Torre Petróleo Astano
  Descripció: Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.
  Fons: Modelos Navales Riera
  Sèrie: Execució de projectes
  Funció: Gestió de projectes tècnics
  Document: 61369
  Any d'inici: 1985
  Any final: 1988
  Productor: Modelos Navales Riera

Museu Marítim de Barcelona