Modelos Navales Riera, S.L.U. Ejercicio 2007

< Tornar
 • Document d'arxiu

 • Títol/Nom propi: Modelos Navales Riera, S.L.U. Ejercicio 2007
  Descripció: Diari resum, balanç de sumes i saldos, compte de pèrdues i guanys, balanç de situació, llibre de factures expedides (imports en euros) i llibre de factures rebudes (imports en euros) de Modelos Navales Riera, S.L.U. de l'any 2007. Exemplar relligat.
  Fons: Modelos Navales Riera
  Sèrie: Exercicis econòmics anuals
  Funció: Gestió econòmica i financera
  Document: 62024
  Any d'inici: 2007
  Any final: 2008
  Productor: Modelos Navales Riera

Museu Marítim de Barcelona