Llibre registre de les diferents pòlisses que contracta cada empresa

< Tornar
 • Document d'arxiu

 • Títol/Nom propi: Llibre registre de les diferents pòlisses que contracta cada empresa
  Descripció: Detalla el número de pòlissa, el concepte, capital assegurat, primes, impostos, venciments...
  Fons: Antoni Tayà
  Sèrie: Pòlisses
  Funció: Gestió d’assegurances
  Document: 64691
  Any d'inici: 1943
  Any final: 1949
  Idioma: es

Museu Marítim de Barcelona