Llibre de control del cobrament de les pòlisses, per client

< Tornar
 • Document d'arxiu

 • Títol/Nom propi: Llibre de control del cobrament de les pòlisses, per client
  Descripció: En relació a Centro de Navieros Aseguradores i Myrurgia S.A. (La Constancia). Relació dels pagaments que abona cada client mensualment. Detalla el número de pòlissa, el tipus, el capital, la prima neta, les despeses, comissions... Inclou adjunts fulls estadístics/recopiladors de dades mensuals.
  Fons: Antoni Tayà
  Sèrie: Relacions de cobrament
  Funció: Gestió econòmica i financera
  Document: 64519
  Any d'inici: 1953
  Any final: 1960
  Idioma: castellà

Museu Marítim de Barcelona