Fiesta. Columbus Cruises

< Tornar
 • Document d'arxiu

 • Títol/Nom propi: Fiesta. Columbus Cruises
  Descripció: Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s.
  Fons: Modelos Navales Riera
  Sèrie: Execució de projectes
  Funció: Gestió de projectes tècnics
  Document: 61334
  Any d'inici: 1983
  Any final: 1983
  Productor: Modelos Navales Riera

Museu Marítim de Barcelona