Expedients personals cancel·lats. Cens. Número de registre del 4376 al 4395

< Tornar
  • Document d'arxiu

  • Títol/Nom propi: Expedients personals cancel·lats. Cens. Número de registre del 4376 al 4395
    Fons: Organització dels Treballs Portuaris
    Sèrie: Expedients, relacions i fitxes de personal
    Funció: Personal portuari
    Document: 14995

Museu Marítim de Barcelona