Bayard . Fred Olsen. Escala 1:100

< Tornar
 • Document d'arxiu

 • Títol/Nom propi: Bayard . Fred Olsen. Escala 1:100
  Descripció: Plànols de vaixell/s referencials per realitzar el/s model/s. Conté impressions en tinta d'imatges digitals (la majoria en un full de gran format, que conté moltes imatges).
  Fons: Modelos Navales Riera
  Sèrie: Execució de projectes
  Funció: Gestió de projectes tècnics
  Document: 61738
  Any d'inici: 2007
  Any final: 2007
  Productor: Modelos Navales Riera

Museu Marítim de Barcelona