Coordenades

    • +16 ANYS
    • 7.04.2022

    Què hagués passat si el que no va passar haagués passat? Un error de càlcul: un naufragi.

     

    Acinom

ÚLTIMS RELATS / ÚLTIMOS RELATOS