El Museu Marítim renova el distintiu de garantia de qualitat ambiental

 • El museu
 • 27.12.2022

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona ha renovat el distintiu de garantia de qualitat ambiental que atorga la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya fins a finals del 2025. Aquest distintiu,que l’MMB disposa des de 2015, reconeix la qualitat ambiental de la institució més enllà dels establerts com a obligatoris per la norma vigent, després d’avaluar el compliment dels requisits d’estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres i mobilitat entre altres indicadors.

El distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes que tenen una qualitat ambiental que va més enllà de l’establerta per la normativa vigent.

En la categoria d’equipaments culturals, el distintiu té com a principal finalitat promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals. Es tracta de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals s’estructuren en nou apartats, amb criteris d’obligat compliment i criteris opcionals:

 • Estalvi i eficiència energètica
 • Estalvi d’aigua
 • Gestió de residus
 • Compres
 • Mobilitat
 • Ús eficient d’espais
 • Qualificacions ambientals
 • Sorolls i vibracions
 • Informació i educació ambiental

Per a atorgar-lo i renovar-lo al Museu Marítim, s’han valorat els criteris d’estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió dels residus, els criteris de compra, la mobilitat i la formació ambiental i sensibilització entre treballadors i visitants del Museu. Amb aquestes accions treballem per ser una institució sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 • segueix-nos

 • web mmb

 • subscriu-te!

  al butlletí