• A
  •   
  • A
CALENDARI
D'ACTIVITATS

«   »
dl dt dc dj dv ds dg
           
3
4
5
6
9
10
11
13
16
17
19
25
27
29
30
           
Abril 2018Estem a   Inici  >  Visita l'MMB  >  les drassanes reials  > Intervencions arqueològiques

Intervencions arqueològiques

La inclusió de les Drassanes Reials de Barcelona al Registre de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat de Catalunya l’any 1937 i la seva declaració com a Monument Històric i artístic l’any 1976, fan que sigui preceptiva qualsevol actuació al subsòl de l’edifici. Les intervencions arqueològiques que s’han dut a terme durant aquesta darrera fase de les obres de rehabilitació de l’edifici han tingut lloc a diversos punts de les Grans Naus. Els resultats d’aquestes intervencions han permès reescriure la història de l’edifici i de la ciutat de Barcelona.

Les excavacions arqueològiques han tret a la llum les restes d’una necròpolis dels segles I al VI; els fonaments d’uns pilars del s. XIII que pertanyen a un edifici de les drassanes anterior a l’actual i un fossat on es construïen galeres entre els segles XIV i XVII. La rebaixa del subsòl i la recerca arqueològica es va dividir en dues fases, la primera dirigida per l’arqueòleg Esteve Nadal sobre una superfície de 2.500 m² (agost 2010-desembre 2011) i la segona dirigida per l’arqueòleg Iñaki Moreno, sobre 3.500 m² (setembre 2011-març 2012). Les intervencions arqueològiques es van realitzar sobre una superfície total d’uns 6000 m².

La necròpolis trobada durant les excavacions realitzades data entre els segles IdC i VIdC, època romana. Es tracta de la primera necròpolis de Barcelona amb tanta diversitat de ritus funeraris. Inclou fins a 36 enterraments (25 inhumacions i 11 incineracions), un mausoleu i urnes amb cendres, sis de ceràmica i cinc de vidre. Els darrers estudis del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona han permès saber que algunes de les peces trobades eren de marfil, la qual cosa indicaria que es tracten de llits funeraris de luxe, molt poc comuns a la península. El mausoleu s’ha mantingut a la vista dels visitants. D’altra banda, la dimensió de la necròpolis i la seva ubicació també van aportar noves dades sobre una de les vies de sortida de la urbs i la línia de costa, atès que s’estenia a les vores d’un dels camins d’accés a la ciutat i creua en diagonal les Grans Naus.

Les restes dels pilars dels S. XIII trobades durant les excavacions van evidenciar que les Drassanes actuals no són les primeres que es van aixecar en aquest emplaçament. Les naus de les drassanes medievals s’acostaven més al mar i arribaven fins a la meitat del passeig Josep Carner. Al segle XVI, per necessitats de més espai de construcció naval i per desperfectes en l’estructura de l’edifici, es va procedir a enderrocar-lo gairebé en la seva totalitat, per construir-ne un de nou, amb les mateixes característiques arquitectòniques, uns metres més endinsat. L’edifici actual es va construir a finals del s. XVI, principis del XVII i conserva un mur de l’edifici original i una part de la muralla medieval del s. XIII.

Una altra troballa destacable per a la història de l’edifici va ser el descobriment d’un fossat on es construïen galeres entre els segles XIV i XVII. Es tracta d’un gran rebaix esglaonat que corresponia a l’estructura necessària per construir aquest tipus d’embarcacions. El total del rebaix original era d’uns 60 metres de llarg amb una amplària de 10 metres, seguint el contorn i les característiques d’aquest tipus de naus. Els estudis apunten que dins d’aquest rebaix hi anava una estructura de fusta, sobre la qual es construïa i hi lliscava una galera, per tal que pogués sortir a la mar.


Estudis de recerca i investigació històrica

Les obres de restauració del conjunt arquitectònic de les Drassanes Reials han suposat una oportunitat única per a aprofundir en la recerca i investigació històrica de l’edifici. La confluència de moltes disciplines com ara l’arquitectura, l’enginyeria, l’arqueologia, la historiografia o la recerca han fet necessàries noves dades. Per aquest motiu, en el marc del Programa de recerca Drassanes Reials de Barcelona, s’han dut a terme nous estudis.

El Programa de recerca Drassanes Reials de Barcelona es va definir a partir de la creació d’una Oficina de Recerca l’any 2000 i més tard, de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània, el 2007. El programa volia agrupar tots els estudis realitzats fins al moment i dotar-los de més coherència i cohesió. Els seus objectius passen pel tractament integral del conjunt arquitectònic, que engloba la seva conservació i restauració, l’estudi i interpretació i finalment la difusió i comunicació. Durant la darrera fase de les obres de restauració de l’edifici, paral·lelament als estudis tradicionals o vinculats a l’arquitectura i l’arqueologia, s’han realitzat propostes que tenen a veure amb l’aplicació de les noves tecnologies sobre el conjunt arquitectònic de les Drassanes Reials.


L’escàner laser terrestre (TLS)

L’aixecament amb escàner làser terrestre és un mètode ràpid, precís i eficient per recollir dades tridimensionals sobre els edificis. Ha permès la generació d’un model tridimensional de les Drassanes Reials a partir del qual es poden obtenir plànols exactes o models virtuals per a aplicacions de realitat augmentada.

La geoinformació: tecnologies de la informació geogràfica (TIG)

La implementació de les TIC han permès la creació d’un sistema de referència que facilita la localització, consulta i l’anàlisi de dades històriques sobre l’espai arquitectònic de les Drassanes Reials. Serveix per a la programació d’intervencions sobre l’edifici, especialment de treballs arqueològics, i per garantir l’accés i la distribució de geodades en connexió amb d’altres disponibles a la xarxa.

Els estudis historicoarquitectònics

Per conèixer el motiu que ha portat diversos punts de les Drassanes Reials a tenir l’aspecte actual, i quins són els materials constructius i els elements arquitectònics que l’han caracteritzat al llarg de la seva història, han estat necessaris els estudis historicoarquitectònics. Han permès programar les intervencions de restauració i facilitar les restitucions virtuals de les diferents formes que ha tingut l’edifici al llarg de la seva existència. Aquests estudis s’han realitzat a la Casa del Governador, la Casa de Manteniment i el Portal de la Pau.

La recerca documental i iconogràfica

La investigació i anàlisi dels documents històrics i les representacions gràfiques de les Drassanes Reials (en plànols, dibuixos, gravats i fotografia) han aportat dades sobre l’evolució de la construcció i el context històric en què s’insereix. Els seus resultats se sumen a altres dades aportades per altres disciplines amb l’objectiu de reconstruir la història, contrastar-la i completar les dades obtingudes en altres estudis.  


VISITA L'MMB