Documentació adjunta

El Periódico (08/09/2011) descarregar arxiu

El Pais (10/09/2011) descarregar arxiu