• A
 •   
 • A
CALENDARI
D'ACTIVITATS

«   »
dl dt dc dj dv ds dg
           
3
4
5
6
9
10
11
13
16
17
19
25
27
29
30
           
Abril 2018Estem a   Inici  >  Seu electrònica i transparència  >  Factura electrònica


En aquest apartat Perfil del Contractant, s'informa sobre les noves licitacions i adjudicacions dels expedients de contractació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

S'informa que en relació als procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona té encarregada la gestió en tot el relatiu a la Mesa de Contractació, al Servei de Contractació de Diputació de Barcelona, C/ Londres, 55, 5a planta, 08036 de Barcelona, per acord de la Comissió Executiva de 25.2.2003, ratificat pel Consell General de 22.4.2003.

D'acord amb la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona fa pública la informació sobre la contractació referida als procediments negociats, oberts així com les contractacions menors (amb caràcter trimestral). També es publiquen les dades estadístiques sobre el percentatge en volum de contractes adjudicats d'acord amb el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Perfil del contractantContractació del servei de la direcció de l'exposició Les Drassanes i el món de les galeres, organitzada pel CDRIMMB
14/06/2016


Objecte:
Contractació del servei de la direcció de l'exposició Les Drassanes i el món de les galeres, organitzada pel CDRIMMBConvocatòria de licitació:
Contractació pel subministrament amb fabricació i instal·lació consistent en la substitució parcial de l’arboradura i de l’eixàrcia fixa del pailebot Santa Eulàlia, propietat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
25/05/2016

Objecte: Subministrament amb fabricació i instal·lació consistent en la subtitució parcial de l'arboradura i de l'eixàrcia fixa del pailebot Santa Eulàlia, propietat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Convocatòria de licitació:
 • Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 • Tipus de contracte: Subministrament amb fabricació i instal·lació
 • Tipus de procediment: Obert amb un únic criteri
 • Import: 128.100,00 €, IVA exclòs (formulari en termes de preus unitaris)
 • Mesa de contractació: enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
Contractació del servei de manteniment dels aparells de climatització i terra radiant de les dependències del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
24/05/2016

Objecte: Servei de manteniment dels aparells de climatització i terra radiant de les dependències del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.


Convocatòria de licitació:

 • Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 • Tipus de contracte: Servei
 • Tipus de procediment: Obert amb més d’un criteri d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada
 • Import: 162.730,98 € IVA exclòs Triennal
 • Mesa de contractaciócontractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
Contracte administratiu de serveis relatius al disseny i la producció del nou web del Consorci de les Drassanes reials i Museu Marítim de Barcelona
28/04/2016


Objecte: contracte de servei relatiu al disseny i producció del nou web del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

 

 •   Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 •  Tipus de contracte: Contracte de servei
 •  Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 •  Import: 50.000 €, IVA exclòs

 


Adjudicació del contracte
Anunci de formalitzacióContractació del servei de redacció del projecte executiu de la museïtzació de diversos espais MMB per a explicar diferents àmbits temàtics relacionats amb Catalunya Marítima al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
27/04/2016

Objecte: Servei consistent en la redacció del projecte executiu de la museïtzació de diversos espais MMB dedicats a explicar diferents àmbits temàtics relacionats amb Catalunya Marítima.


Convocatòria de licitació:

 • Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 • Tipus de contracte: Contracte de servei
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Import: 41.322,31 €, IVA exclòs (formulat en termes de preus unitaris)


Anunci d'adjudicació
Anunci de formalitzacióContractació pel subministrament amb fabricació i instal·lació i de serveis consistent en la producció de l’exposició Les Drassanes i el Món de les Galeres, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
14/04/2016


Objecte:
Subministrament amb fabricació i instal·lació i de serveis consistent en la producció de l’exposició Les Drassanes i el Món de les Galeres, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Convocatòria de licitació:
Contracte privat per una assegurança multirisc per danys materials per la cobertura de les col·leccions del patrimoni històric i artístic del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i de les exposicions temporals
09/03/2016

Objecte: Contracte privat per una assegurança multirisc per danys materials per la cobertura de les col·leccions del patrimoni històric i artístic del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i de les exposicions temporals, d’acord amb les especificacions que es recullen al Plec de Prescripcions Tècniques

Convocatòria de licitació:

 • Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 • Tipus de contracte: Contracte privat
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Import: 26.000 €, IVA exclòs, per dos anys

Adjudicació del contracte
Anunci de formalització de contracteContractació pel servei de monitoratge de les activitats del programa pedagògic del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
26/11/2015

Objecte: Servei consistent en el monitoratge de les activitats, tallers i visites en el Museu Marítim de Barcelona, incloses en el Programa d’Activitats educatives i culturals del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i que siguin dissenyades pel propi Museu.

Convocatòria de licitació:
 • Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 • Tipus de contracte: Serveis
 • Tipus de procediment: Obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració i no subjecte a regulació harmonitzada
 • Import: 90.000 €, IVA exclòs (formulat en termes de preus unitaris).
 • Mesa de contractació:  Seu electrònica Diputació de Barcelona
 • AVÍS: El nou termini per a l'obtenció de documentació i presentació d'ofertes s'estén fins a l'11 de desembre de 2015. Més informació a la Seu electrònica de Diputació de Barcelona. (BOPB de 26.11.2015).

Anunci d'adjudicació
Anunci de formalitzacióContractació pel servei de navilier gestor de les embarcacions del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
12/11/2015

Objecte: Servei del navilier gestor de les embarcacions del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Convocatòria de licitació:
 • Promotor: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
 • Tipus de contracte: Serveis
 • Tipus de procediment: Obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració i no subjecte a regulació harmonitzada
 • Import: 694.380 €, IVA exclòs, per dos anys.
 • Mesa de contractació: Seu electrònica Diputació de Barcelona

Adjudicació del contracte
Anunci de formalització